GALLERY > Vases

Ceramic vase

SOLD

Vase
Vase
White stoneware, glazes
H 14" x W 13" x D 5"
2011