GALLERY > Vases

Vase
Vase
White stoneware, glazes
12" x 9" x 3"
2012